Creative Lanna Festival 2023

CMU Lanna Traditional House Museum (053-943625-6)

8 - 10 December 2023     10 A.M. - 9 P.M.

Alive Up CMU
กาดแลงมาจอย
Projection Mapping

ตัวอย่าง Highlight กิจกรรมดีๆ

8 ธันวาคม 2566

Creative Lanna Festival 2023
Creative Lanna Festival 2023
Creative Lanna Festival 2023
Creative Lanna Festival 2023
Creative Lanna Festival 2023
Creative Lanna Festival 2023
Creative Lanna Festival 2023
Creative Lanna Festival 2023
 
 

9 ธันวาคม 2566

Creative Lanna Festival 2023
Creative Lanna Festival 2023
Creative Lanna Festival 2023
Creative Lanna Festival 2023
Creative Lanna Festival 2023
Creative Lanna Festival 2023
Creative Lanna Festival 2023
Creative Lanna Festival 2023
Creative Lanna Festival 2023
 
 

10 ธันวาคม 2566

Creative Lanna Festival 2023
Creative Lanna Festival 2023
Creative Lanna Festival 2023
Creative Lanna Festival 2023
Creative Lanna Festival 2023
Creative Lanna Festival 2023
Creative Lanna Festival 2023

 

พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เวลา 16.30 - 18.30 น.

 
รางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา  2565
 
 
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 - 18.00 น.
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ผู้ที่ได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา
1. นายโกมล พานิชพันธ์ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
2. นายสนั่น ธรรมธิ สาขาภาษาและวรรณกรรม
3. นายพรชัย ใจมา สาขาทัศนศิลป์
4. นางบัวคลื่ ฟูวัน สาขาศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญางานช่างพื้นบ้าน
5. นายภานุทัต อภิชนาธง สาขาศิลปะการแสดงหรือการขับขานพื้นบ้าน
6. นายสุรศักดิ์ ป้อมทองคำ สาขาสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมล้านนา
 
 

 

LIGHTING & MAPPING

การฉายภาพ Mapping และการจัดแสง

 
 

Projection Mapping

บนเรือนสถาปัตยกรรม เรือนทรงอาณานิคมคิวรีเปอล์
ภายใต้คอนเซปต์ "แสงเหนือ"

วันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2566
เวลา 19.00 / 19.20 / 19.40 / 20.00 / 20.20 / 20.40

 
 
 

 

NEW GEN MUSIC & MEDIA

การแสดงล้านนาร่วมสมัย

 
8 ธันวาคม 2566
18.00 - 18.15 การแสดงโดยคณะก้องหละกอน
18.15 - 19.00 การแสดงดนตรี “วงอองซอมเบิลล้านนาร่วมสมัย”
19.00 - 19.30 การแสดงดนตรี โดย วง“เดอะสะล้อ”
20.00 - 21.00 การแสดงดนตรีล้านนาร่วมสมัย โดย วง“เดอะระมิงค์”
20.00 เป็นต้นไป ฉายภาพยนตร์ เรื่อง อุโมงค์ผาเมือง

9 ธันวาคม 2566
18.00 - 18.15 การแสดงโดยคณะก้องหละกอน
18.15 - 19.00 การแสดงวงดนตรีไทย “ระนาดเอก”
19.00 - 19.30 การเเสดงร่วมสมัย “คำผาเเดนซ์”
20.00 - 21.00 การแสดงดนตรี “จิตวิญญาณล้านนาร่วมสมัย” โดย บุญรัตน์ ณ วิชัย
20.00 เป็นต้นไป ฉายภาพยนตร์ เรื่อง โหมโรง

10 ธันวาคม 2566
18.00 - 18.15 การแสดงโดยคณะก้องหละกอน
18.15 - 19.00 การแสดงบรรเลงเพลง “Pizz. pp”
19.00 - 19.30 การแสดงขับขาน โดยอ้อม รัตนัง
20.00 - 21.00 ดนตรี เเบนโจแมน แม่โจ้
20.00 เป็นต้นไป ฉายภาพยนตร์ เรื่อง เดอะ เลตเตอร์ จดหมายรัก (The Letter)
 
 
 
 
 
 

 

CREATIVE WORKSHOP

กิจกรรม Workshop สร้างสรรค์

 
Lanna Puppet
 
Lanna Umbrella
 
Flower Jewelry
 
8 ธันวาคม 2566
13.00 - 17.00 Making Lanna Puppet การสร้างสรรค์ หุ่นกระบอกล้านนา
15.00 - 17.00 การทำกระถางต้นไม้ปูนปั้นประดับกระจกสี
9 ธันวาคม 2566
13.00 - 14.30 Painting Lanna Umbrella เพ้นท์ร่มสุดสวยสไตล์ล้านนา รอบที่ 1
15.00 - 17.00 จิตกรรมภาพพิมพ์สีสะท้อนแสง
15.30 - 17.00 Painting Lanna Umbrella เพ้นท์ร่มสุดสวยสไตล์ล้านนา รอบที่ 2
10 ธันวาคม 2566
13.00 - 14.30 Painting Flower Jewelry รอบที่ 1
15.00 - 17.00 ปักลวดลายชาติพันธุ์บนย่ามโดยใช้ด้ายสะท้อนแสง
15.30 - 17.00 Painting Flower Jewelry รอบที่ 2

 

 

TALKS

เสวนา

 
 

💛 "การพัฒนาพื้นที่ย่านสร้างสรรค์และต่อยอด 7 พื้นที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
💙 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและไอเดียโครงการ
"ย่านสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Creative District CMU"

 

"พิพิธภัณฑ์กับความยั่งยืนในโลกสมัยใหม่"
เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในยุคสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลง
บริหารจัดการอย่างไรให้ยั่งยืน
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 - 18.00 น.

 

นิทรรศการ ลำเหมืองที่หายไป...ศาลาลำเหมือง
🔵 วันที่ 8-10 ธันวาคม 2566
ณ เรือนฝาไหลแม่นายคำเที่ยง พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 053-943625, 053-943626, CMU Lanna House Museum พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
2023 - CREATIVE LANNA FESTIVAL