อบรมหลักสูตรระยะสั้น เจิงมือเปล่า

อบรมหลักสูตรระยะสั้น เจิงมือเปล่า
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเจิงมือเปล่า โดยมีครูศรันย์ สุวรรณโชติ (ครูนิก)เป็นผู้สอนเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรดังกล่าว ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 26 ธันวาคม 2562 • การดู 2,136 ครั้ง
 
ย้อนกลับ