พิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "แต่งหย้องผ้างามตามจารีต"

พิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง
 

รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "แต่งหย้องผ้างามตามจารีต" ที่จัดขึ้นโดยกองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว และมีบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการนุ่งผ้าซิ่นล้านนาและการประยุกต์ใช้ผ้าซิ่นล้านนา ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562

 
เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2562 • การดู 1,857 ครั้ง
 
ย้อนกลับ