โครงการฝึกอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "มานุษยวิทยาทัศนากับล้านนาคดีศึกษา"

โครงการฝึกอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
 

โครงการฝึกอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ "มานุษยวิทยาทัศนากับล้านนาคดีศึกษา" (Visual Anthropology and Lan Na Studies) ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 7 สิงหาคม 2562 • การดู 1,978 ครั้ง
 
ย้อนกลับ