งานเสวนา “รู้ลิ้ม ชิมรส” อาหารแอฟริกันอเมริกัน และล้านนา Presentation and Food Tasting: “Food Culture:African American & Thai Lanna Foodways”

 

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเสวนา “รู้ลิ้ม ชิมรส” อาหารแอฟริกันอเมริกัน และล้านนา Presentation and Food Tasting: “Food Culture:African American & Thai Lanna Foodways” โดยมีรองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนอธิการบดีฯ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคุณเจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ และคุณปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และแขกผู้มีเกียรติ รวมถึงประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าว โดยภายในงานมีกิจกรรมการเสวนาอาหารแอฟริกันอเมริกัน โดย Dr.Joanne Hyppolite ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์ของ National Museum of African American History and Culture และการเล่าเรื่องและเทียบเคียงอาหารล้านนาโดย คุณสุพันธ์ ฉิมดี ผู้เชี่ยวชาญอาหารล้านนา นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการทำข้าวหนุกงา และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านได้ลิ้มลองอาหารอาหารแอฟริกันอเมริกันและอาหารล้านนา ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 11 มีนาคม 2562 • การดู 1,091 ครั้ง
 
ย้อนกลับ