กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาต่างชาติ

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาต่างชาติ
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ให้กับนักศึกษาจาก The National University of Malaysia ประเทศมาเลเซีย ที่เข้าร่วมกิจกรรม “FUU Global Tour 2019” แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมและสังคมของไทย โดยการนำของคณะนิติศาสตร์ มช. ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

 
เผยแพร่เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562 • การดู 1,340 ครั้ง
 
ย้อนกลับ