ให้การบรรยายในหัวข้อ Lanna Dance แก่นักศึกษา Nanyang University

ให้การบรรยายในหัวข้อ Lanna Dance แก่นักศึกษา Nanyang University
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การบรรยายในหัวข้อ Lanna Dance แก่นักศึกษา Nanyang University เพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 26 ธันวาคม 2561 • การดู 953 ครั้ง
 
ย้อนกลับ