กิจกรรมบรรยายด้านศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา Nanyang Technological University

กิจกรรมบรรยายด้านศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา Nanyang Technological University
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อIntroduction to Thai Dancing ให้แก่นักศึกษา Nanyang Technological University เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทย ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น1 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 
เผยแพร่เมื่อ 1 สิงหาคม 2561 • การดู 916 ครั้ง
 
ย้อนกลับ