พิธีเปิดนิทรรศการวิถีชีวิตล้านนากับเรือนโบราณ ผ่านผลงานจิตรกรรม คุณพ่อบุญปั๋น พงษ์ประดิษฐ์

พิธีเปิดนิทรรศการวิถีชีวิตล้านนากับเรือนโบราณ ผ่านผลงานจิตรกรรม คุณพ่อบุญปั๋น พงษ์ประดิษฐ์
 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 น. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดนิทรรศการวิถีชีวิตล้านนากับเรือนโบราณ ผ่านผลงานจิตรกรรม คุณพ่อบุญปั๋น พงษ์ประดิษฐ์ โดยมีผู้ช่วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานว่า การจัดนิทรรศการวิถีชีวิตล้านนากับเรือนโบราณ ผ่านผลงานจิตรกรรม คุณพ่อบุญปั๋น พงษ์ประดิษฐ์ นั้น ได้เน้นผลงานของคุณพ่อบุญปั๋น พงษ์ประดิษฐ์ จิตรกรล้านนาในอดีต ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตล้านนากับเรือนโบราณ นำมาจัดแสดงในนิทรรศการ และมีการจัดบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ภาพจิตรกรรมฝาผนังในภาคเหนือของไทย:บุญปั๋น พงษ์ประดิษฐ์” โดยอาจารย์ ดร. Sebastian Tayac ผู้ศึกษาวิจัยงานของศิลปินบุญปั๋น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ศิลปิน และบุคคลที่สนใจ ได้รับทราบผลงานของศิลปินท้องถิ่นในอดีต และให้สังคมได้รับรู้และตระหนักถึงคุณค่าของงานจิตรกรรมในล้านนา นอกจากนี้ การจัดนิทรรศการดังกล่าว ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ศิลปิน และบุคคลทั่วไป ได้รู้จัก รับทราบและความเข้าใจงานจิตรกรรมล้านนา ควบคู่ไปกับสถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตของชาวล้านนาในอดีต ในมุมมองของศิลปินรุ่นบุกเบิก ที่มีอารมณ์ขันและมุมมองล้านนาร่วมสมัยในอดีต โดยสำเนาภาพถ่ายทั้งหมด และของใช้ส่วนตัวของศิลปินบุญปั๋น ที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากรศ. เบญจวรรณ ทองศิริ ครอบครัวทายาทของ คุณพ่อบุญปั๋น และคณะทำงานที่ช่วยกันรวบรวมผลงานของคุณพ่อบุญปั่น พงษ์ประดิษฐ์ รวมทั้งการจัดแสดงเครื่องแต่งกาย ภาพลายเส้นเรือนโบราณ มาจัดแสดงให้ทุกท่านได้ชม โดยนิทรรศการดังกล่าวเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชมทุกวันในช่วงตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม - 10 เมษายน 2558 เวลา 09.30-16.30 น.ณ เรือนลุงคิว พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-943 625
 
เผยแพร่เมื่อ 11 มีนาคม 2558 • การดู 1,179 ครั้ง
 
ย้อนกลับ