การจัดการความรู้เรื่อง ขั้นตอนก่อนการให้พัสดุจัดซื้อจัดจ้าง และการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

การจัดการความรู้เรื่อง ขั้นตอนก่อนการให้พัสดุจัดซื้อจัดจ้าง และการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 
 
เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2558 • การดู 942 ครั้ง
 
ย้อนกลับ