Wrap Up Session Space on Run&Learn New Curatorial Constellations

Wrap Up Session Space on Run&Learn New Curatorial Constellations
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพ จัดกิจกรรม Wrap - Up Session Space On“Run&Learn:New Curatorial Constellations” ในวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

 
เผยแพร่เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2558 • การดู 1,136 ครั้ง
 
ย้อนกลับ