การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ

การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ Thai Art โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยได้นำเอาศิลปะการเชิดหุ่นกระบอกล้านนาประยุกต์ สถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา และหัตถกรรมล้านนา มาเผยแพร่และให้ความรู้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัย Coe College ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2558 • การดู 984 ครั้ง
 
ย้อนกลับ