คณาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณาจารย์และนักศึกษา กระบวนวิชาวัสดุและการก่อสร้างเบื้องต้น เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาโครงสร้าง วัสดุ และการก่อสร้างอาคารไม้ในรูปแบบพื้นถิ่นภาคเหนือ โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสภาพความเป็นจริงของอาคารไม้ และสถาปัตยกรรมอันนำไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนการสอน ในวันที่ 29 มกราคม 2558

 
เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม 2558 • การดู 875 ครั้ง
 
ย้อนกลับ