การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "LED Lightning Design Workshop"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ LED Lightning Design Workshop โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบการจัดแสงสำหรับการแสดง และได้รับเกียรติจาก Mr. Takayuki Fujimoto นักออกแบบการจัดแสงสำหรับการแสดงผู้มีชื่อเสียงระดับโลก เข้าร่วมให้ความรู้ในการฝึกอบรมดังกล่าว ในวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 13.00 -15.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 29 มกราคม 2558 • การดู 1,061 ครั้ง
 
ย้อนกลับ