งานวันวิชาการ มช. ครั้งที่ 10 “วิถีวิจัย: 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน

งานวันวิชาการ มช. ครั้งที่ 10 “วิถีวิจัย: 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิด งานวันวิชาการ มช. ครั้งที่ 10 "วิถีวิจัย: 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน" (Research Path: 5 Decades CMU United for the Nation) ในวันที่ 19 มกราคม 2558 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ             งานวันวิชาการ มช. ครั้งที่ 10 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 - 24 มกราคม 2558 ภายในงานมี 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) นิทรรศการ 5 ทศวรรษ วิวัฒน์ มช. 2) งานวันวิชาการ ครั้งที่ 10 “วิถีวิจัย: 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน และ 3) งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี (CMU Book Fair) ครั้งที่ 21 ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดบูธ นิทรรศการโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนำเสนอผลงานวิชาการ 8 ด้านล้านนาคดีของคณะ/ส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่บูรณาการงานวิชาการร่วมกัน


 
เผยแพร่เมื่อ 20 มกราคม 2558 • การดู 969 ครั้ง
 
ย้อนกลับ