รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ สังกัดสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์  สังกัดสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

ด้วย สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีตำแหน่งเลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ ว่างลง ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 จึงประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบด้านล่างนี้

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัครตำแหน่งเลขานุการสำนักฯ.pdf

เผยแพร่เมื่อ 24 มิถุนายน 2567 • การดู 211 ครั้ง
 
ย้อนกลับ