ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนในวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567

ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนในวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนในวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 

ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.45 น. ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 
เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน 2567 • การดู 62 ครั้ง
 
ย้อนกลับ