ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
 

            ตามประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 18 มีนาคม 2567  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพิเศษเพื่อขับเคลื่อนภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา สังกัดสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ นั้น

            บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพ.pdf

เผยแพร่เมื่อ 30 เมษายน 2567 • การดู 204 ครั้ง
 
ย้อนกลับ