ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพิเศษ เพื่อขับเคลื่อนภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา สังกัดสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพิเศษ เพื่อขับเคลื่อนภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา  สังกัดสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์
 

ตามประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพิเศษเพื่อขับเคลื่อนภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน ๒๐,๒๕๐ บาท จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ EP๒๙๐๐๐๒ และ EP๒๙๐๐๐๓ สังกัดสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ นั้น    บัดนี้ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ได้รับการสอบสัมภาษณ์ ตามรายละเอียดประกาศดังแนบ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ตามไฟล์ PDF ที่แนบมานี้!!

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง 23 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ.pdf

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2567 • การดู 354 ครั้ง
 
ย้อนกลับ