ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพิเศษเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพิเศษเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพิเศษเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ 

ตามประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 18 มีนาคม 2567 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพืเศษเพื่อขับเคลื่อนภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 -2570) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน 20,250 บาท จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ นั้น

บัดนี้ ระยะเวลาการเปิดรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก จำนวน 29 ราย ดังแนบ

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก EP 290002 Final.pdf

เผยแพร่เมื่อ 4 เมษายน 2567 • การดู 308 ครั้ง
 
ย้อนกลับ