หนังสือปีใหม่เมืองล้านนา พ.ศ. 2567 ฉบับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช.

หนังสือปีใหม่เมืองล้านนา พ.ศ. 2567 ฉบับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช.
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการดาวน์โหลด "หนังสือปีใหม่เมืองล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2567" ฉบับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง lanna-new-year-2567.pdf

เผยแพร่เมื่อ 4 เมษายน 2567 • การดู 9,143 ครั้ง
 
ย้อนกลับ