ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลศพ คุณสมยศ นิมมานเหมินทร์

ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลศพ คุณสมยศ นิมมานเหมินทร์
 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ บริษัท สยามรอยัลออคิด จำกัด บริษัท กาดต้นลำไย จำกัด บริษัท อนุสาร จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลศพ คุณสมยศ นิมมานเหมินทร์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธี ณ ศาลาสหัส-หงษ์ มหาคุณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567

 
เผยแพร่เมื่อ 1 เมษายน 2567 • การดู 18 ครั้ง
 
ย้อนกลับ