ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพิเศษเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพิเศษเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์
 

          สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพิเศษ (Flexible) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 20,250 บาท ตำแหน่งเลขที่ EP29002 และ EP29003 สังกัดสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

          ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถกรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกศ์ (CMU-HR Recruitment) บนเว็บไซต์ http://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในเบื้องต้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น. ทั้งนี้ โปรดศึกษาข้อมูลในประกาศรับสมัครฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย
               (1) คุณสมบัติของผู้สมัคร
               (2) ลักษณะงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ
               (3) วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
               (4) เอกสารและหลักฐานที่แนบไฟล์ (.pdf) ในการสมัคร
               (5) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
               (6) หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศรับสมัครพนักงาน Flexible (2 อัตรา).pdf

เผยแพร่เมื่อ 22 มีนาคม 2567 • การดู 118 ครั้ง
 
ย้อนกลับ