ร่วมงานแถลงข่าวเทศกาลฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่ 2567 และพิธีไหว้ครูภูมิปัญญาล้านนา

ร่วมงานแถลงข่าวเทศกาลฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่ 2567 และพิธีไหว้ครูภูมิปัญญาล้านนา
 

ร่วมงานแถลงข่าวเทศกาลฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่ 2567 และพิธีไหว้ครูภูมิปัญญาล้านนา วันที่ 9 มีนาคม 2567 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 9 มีนาคม 2567 • การดู 25 ครั้ง
 
ย้อนกลับ