ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างสำนักฯ ปีงบ 2567 (ฉบับลงนาม).pdf

เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2567 • การดู 93 ครั้ง
 
ย้อนกลับ