ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567
 

ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และความเป็นสิริมงคล รวมทั้งสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ข่วงวัฒนธรรม ทางขึ้นวัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 
เผยแพร่เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2567 • การดู 8,191 ครั้ง
 
ย้อนกลับ