ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฯ ระหว่างเครือข่าย 12 สถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฯ ระหว่างเครือข่าย 12 สถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่
 

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฯ ระหว่างเครือข่าย 12 สถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2567 • การดู 128 ครั้ง
 
ย้อนกลับ