กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เเละฝึกปฏิบัติกิจกรรมการทำขนมสอดไส้เเละทำหลามปลา อาหารล้านนาให้นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส

กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เเละฝึกปฏิบัติกิจกรรมการทำขนมสอดไส้เเละทำหลามปลา อาหารล้านนาให้นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส
 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เเละฝึกปฏิบัติกิจกรรมการทำขนมสอดไส้เเละทำหลามปลา อาหารล้านนาให้นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส ในวันที่ 18 มิถุนายน 2566ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเเละล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 
เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม 2567 • การดู 227 ครั้ง
 
ย้อนกลับ