อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (CMU IDP System) และกระบวนการการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (CMU IDP System) และกระบวนการการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
 

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (CMU IDP System) และกระบวนการการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

 
เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม 2567 • การดู 56 ครั้ง
 
ย้อนกลับ