การประชุมการปรับแผน Roadmap ยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์ (SO3 : Creative Lanna)

การประชุมการปรับแผน Roadmap ยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์ (SO3 : Creative Lanna)
 

การประชุมการปรับแผน Roadmap ยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์ (SO3 : Creative Lanna) ในวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช. 

 
เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม 2567 • การดู 40 ครั้ง
 
ย้อนกลับ