สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช. รับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์ CMU-EdPEx

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช. รับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์ CMU-EdPEx
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช. รับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์ CMU-EdPEx ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

 
เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม 2567 • การดู 53 ครั้ง
 
ย้อนกลับ