พิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567

พิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567
 

พิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567 ในวันที่ 9 มกราคม 2567 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและบุคลากร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยมีศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 9 มกราคม 2567 

 
เผยแพร่เมื่อ 9 มกราคม 2567 • การดู 107 ครั้ง
 
ย้อนกลับ