ร่วมพิธีเปิด “โครงการเปิดวัด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่องเที่ยวยามค่ำคืน” 

ร่วมพิธีเปิด “โครงการเปิดวัด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่องเที่ยวยามค่ำคืน” 
 

ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี ร่วมพิธีเปิด “โครงการเปิดวัด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่องเที่ยวยามค่ำคืน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมส่งเสริมการกระตุ้น เศรษฐกิจด้วย Soft Power ด้านศาสนา โดยให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้ไหว้พระเสริมสิริมงคลแก่ตน และชมความงดงามของวัด ที่มีความงดงามแตกต่างกัน ทั้งในช่วงเวลากลางวันและช่วงค่ำ โดยมีนายสุรพล เกียรติไชยกร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยพระกิตติวิมล เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการดังกล่าว ในวันที่ 7 มกราคม 2567 เวลา 17.30 น. ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 8 มกราคม 2567 • การดู 60 ครั้ง
 
ย้อนกลับ