เปิดให้ดาวน์โหลดปฏิทินล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2567 (ฉบับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

เปิดให้ดาวน์โหลดปฏิทินล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2567 (ฉบับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้ดาวน์โหลดปฏิทินล้านนา ปี พ.ศ.2567 (ฉบับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
จัดทำโดย สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช. คำนวณโดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ 

สามารถดาวน์โหลดได้เเล้วที่ >>>>> : https://accl.cmu.ac.th/Lanna/calendar/2567

 

 
เผยแพร่เมื่อ 2 ธันวาคม 2566 • การดู 30,920 ครั้ง
 
ย้อนกลับ