ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566
 

ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นโดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียริติ์ เสถียรไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ส่วนงานต่าง ๆ นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณ ข่วงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ วัดฝายหิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

 
เผยแพร่เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566 • การดู 134 ครั้ง
 
ย้อนกลับ