ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 28

ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 28
 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 28 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสมาเลือกซื้ออ่านหนังสือและสิ่งพิมพ์ใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ในราคาพิเศษ อันส่งผลต่อการสร้างสังคมแห่งการอ่านและสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชนภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานไม้หน้าอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566 • การดู 115 ครั้ง
 
ย้อนกลับ