เปิดงาน TOP 10 go local Gastronomy Let the food go

เปิดงาน TOP 10 go local Gastronomy Let the food go
 

    ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FIN) จัดงานกิจกรรม TOP 10 go local Gastronomy Let the food go ให้อาหารนำทาง โครงการมหัศจรรย์เส้นทางวัฒนธรรมอาหารเมืองรอง (Wonderful Seconday City of Lanna Gastronomy Tourism ) โดยมีศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ฯ กล่าวรายงาน ภายในงานได้รวบรวม 10 อันดับที่สุดแห่งร้านค้าอาหารเมืองเหนือ และร้านอาหารจากจังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา กว่า 40 ร้าน ซึ่งต่อยอดมาจากความสำเร็จในการดำเนินโครงการ Gastronomy Tourism : LANNA Gastronomy “คิดถึงเชียงใหม่” ซึ่งมีที่มาในการพัฒนาเอกลักษณ์ของเมนูอาหารล้านนารูปแบบใหม่ ให้โดเด่นมีความน่าสนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้เกิดการรับรู้อย่างแพร่หลาย ทั้งในมิติการท่องเที่ยวและอาหารช่วยให้ผู้ประกอบการหรือธุรกิจอาหารจำหน่ายสินค้าได้ ตรงตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า การทดสอบตลาดเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ณ One Square at One Nimman วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 

 
เผยแพร่เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566 • การดู 111 ครั้ง
 
ย้อนกลับ