พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 28

พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 28
 

พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 28 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ณ สถาบันพิโมกมุข จังหวัดเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 16 ตุลาคม 2566 • การดู 95 ครั้ง
 
ย้อนกลับ