การประชุมคัดเลือก หรือสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565

การประชุมคัดเลือก หรือสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565
 

การประชุมคัดเลือก หรือสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 16 ตุลาคม 2566 • การดู 84 ครั้ง
 
ย้อนกลับ