มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับพ่อครูดิเรก สิทธิการ ผู้ได้รับมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552 เนื่องในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2565 สาขาทัศนศิลป์ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับพ่อครูดิเรก สิทธิการ ผู้ได้รับมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552 เนื่องในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2565 สาขาทัศนศิลป์ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการคัดเลือก หรือสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับพ่อครูดิเรก สิทธิการ ผู้ได้รับมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552 เนื่องในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2565 สาขาทัศนศิลป์ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ่อครูดิเรก สิทธิการ เป็นผู้ได้รับมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552 ในสาขาทัศนศิลป์ พ่อครูดิเรก สิทธิการ หรือสล่าดิเรก มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการดุนโลหะ สลักเงิน จนกลายเป็นงานศิลปะชิ้นวิจิตร มีการออกแบบทั้งลวดลายไทย และลวดลายร่วมสมัย อีกทั้งเป็นผู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงช่างการดุนโลหะจากรุ่นสู่รุ่น โดยผลงานที่โดดเด่นของพ่อครูดิเรก ได้แก่ การออกแบบและตกแต่งอุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ การเผยแพร่ภูมิปัญญาไปทั่วโลกจากการผลิตภาพดุนโลหะและกล่องเครื่องประดับดุนโลหะ ต่อยอดสู่เฟอร์นิเจอร์และของที่ระลึกมอบผู้นำเอเปก ในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และได้รับมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552 เป็นต้น

โดยเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศยกย่องให้พ่อครูดิเรก สิทธิการ เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2565 (งานสลักดุนเครื่องเงินและโลหะ) ช่างแกะสลักดุนเครื่องเงิน เครื่องโลหะ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่าและสนับสนุนให้ศิลปินได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนต่อไป

 
เผยแพร่เมื่อ 15 ตุลาคม 2566 • การดู 153 ครั้ง
 
ย้อนกลับ