ร่วมให้ข้อมูลสัมภาษณ์เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)

ร่วมให้ข้อมูลสัมภาษณ์เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
 

ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานนโยบายอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ในโอกาสที่มาสัมภาษณ์เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) พร้อมด้วยบุคลากรผู้แทนจากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ (ACCL) และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Step) เข้าร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 

 
เผยแพร่เมื่อ 11 ตุลาคม 2566 • การดู 113 ครั้ง
 
ย้อนกลับ