งานมุทิตาจิตและงานเลี้ยงเกษียนอายุราชการ ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช.

งานมุทิตาจิตและงานเลี้ยงเกษียนอายุราชการ ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช.
 

งานมุทิตาจิตและงานเลี้ยงเกษียนอายุราชการ ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช. ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 11 ตุลาคม 2566 • การดู 130 ครั้ง
 
ย้อนกลับ