พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เข้ารับพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เข้ารับพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566
 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เข้ารับพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลฯ 

นางสาวชุติมา พรหมาวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 โดยพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช.ได้รับรางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาเเหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ รางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards ที่จัดขึ้นโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในวันที่ 28 ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5

 
เผยแพร่เมื่อ 9 ตุลาคม 2566 • การดู 192 ครั้ง
 
ย้อนกลับ