ร่วมแสดงความยินดีมุทิตาจิตกับศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร. เอกชัย มหาเอก

ร่วมแสดงความยินดีมุทิตาจิตกับศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร. เอกชัย มหาเอก
 

บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ เข้าร่วมแสดงความยินดีมุทิตาจิตกับศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนนาสร้างสรรค์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุงาน ประจำปี 2566 ในพิธีมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2566 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้น โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ ในวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ ศาลาธรรม มช. 

 
เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2566 • การดู 381 ครั้ง
 
ย้อนกลับ