พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.  ได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566
 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเเละล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 ดังนี้

1. ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาเเหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ รางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards

2. ประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน เกียรติบัตรรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Certificate

โดยการท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2566

ทั้งนี้จะมีการเข้ารับมอบรางวัลในงานพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5

 
เผยแพร่เมื่อ 12 กันยายน 2566 • การดู 305 ครั้ง
 
ย้อนกลับ