สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ รับโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับ A และมีคะแนนสูงสุด

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ รับโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับ A และมีคะแนนสูงสุด
 

ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับมอบโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับ A (93.01 คะแนน) ซึ่งเป็นส่วนงานที่ได้คะแนนสูงสุด ในงานประกาศรางวัล "CMU-ITA AWARD 2023" ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้นในงาน CMU KM DAY 2023 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 8 กันยายน 2566 • การดู 600 ครั้ง
 
ย้อนกลับ