พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา "เรือนเครื่องผูก"

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหว้ดเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา "เรือนเครื่องผูก" ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2566 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ ทั้งนี้ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 109 คน ในวันที่ 4 กันยายน 2566 โดยนางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว

 
เผยแพร่เมื่อ 8 กันยายน 2566 • การดู 467 ครั้ง
 
ย้อนกลับ