ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร. เอกชัย มหาเอก

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร. เอกชัย มหาเอก
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช. ขอแสดงความยินดีกับ

ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร. เอกชัย มหาเอก

รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ปฏิบัติ

ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

 

 
เผยแพร่เมื่อ 1 กันยายน 2566 • การดู 787 ครั้ง
 
ย้อนกลับ