ร่วมงาน 150 ปี พระราชชายา เจ้าดารารัศมี เจ้าหญิงผู้สร้างสรรค์ แห่งล้านนา

ร่วมงาน 150 ปี พระราชชายา เจ้าดารารัศมี เจ้าหญิงผู้สร้างสรรค์ แห่งล้านนา
 

นางสาววนิดา เชื้อคำฟู หัวหน้างานบริหารทั่วไป รักษาการแทนเลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เป็นผู้แทนในนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน "150 ปี พระราชชายา เจ้าดารารัศมี เจ้าหญิงผู้สร้างสรรค์แห่งล้านนา" ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และประธานมูลนิธิฯ เป็นประธานการเปิดงานดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ถนนพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 28 สิงหาคม 2566 • การดู 21,254 ครั้ง
 
ย้อนกลับ