พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินลงพื้นที่ การคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย The 14th  Thailand Tourism Awards 2023 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินลงพื้นที่ การคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย The 14th  Thailand Tourism Awards 2023 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินลงพื้นที่การคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย The 14th  Thailand Tourism Awards 2023 ที่เข้าตรวจประเมินลงพื้นที่ภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ที่ได้ผ่านการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย The 14th  Thailand Tourism Awards 2023 รอบ Prescreen (เบื้องต้น) โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินลงพื้นที่จากการท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย นำโดยคุณวิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์ ประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการตรวจประเมินดังกล่าว ในวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2566 • การดู 22,495 ครั้ง
 
ย้อนกลับ